Medlemside


Medlemskontingent 2015
Vaksne: kr 500,-  Ungdom til og med det året dei fyller 19: kr 100,-
Kontakt: vossykle@gmail.com 

Vedtekter.
Reviderte vedtekter etter Årsmøtet 2016
Startavgifter.
Klubben dekkar startavgifta for alle medlemer på 6-vatnsrunden.
For ungdom til og med det året dei fyller 19 dekker klubben alle startavgifter i sykkelritt
Lisens (forsikring) vert ikkje dekka av klubben.

Drakter.

Ytterjakke med lange armar, trøye med korte arnmar
og vindjakke. Kleda er i beste kvalitet av merket Gieseggi ev. Kalas.

Pris per sett: kr. 1200,- Ungdom under 20 år: kr 800,-

Svart bukse vert sponsa med 50% inntil kr 750,-

Rabattavtalar.
Ingen for tida.

Lisensar.
For å delta på turritt må du løysa lisens som inneheld ulykkesforsikring.

Du kan kjøpa eigongslisens for kvart ritt som kostar kr 200 eller ein årslisens
som kostar mellom kr 5 og 785 alt etter alder.
Årlisensen dekker alle ritt i sesongen og i tillegg trening.
Meir om lises finn du på NCF sine sider. 


Her kan du bestilla lisens

Årslisensen må du alltid ha med deg når du deltek på ritt.

Populære innlegg fra denne bloggen

Verve- og introkveld i Voss Sykleklubb

Utetreninga startar 2 april 19