Medlemside


Medlemskontingent 2015
Vaksne: kr 500,-  Ungdom til og med det året dei fyller 19: kr 100,-
Kontakt: Arne Røen vossykle@gmail.com 

Vedtekter.
Nye vedtekter etter Årsmøtet 2012 og godkjent av Hordaland Idrettskrets 23.04.12
Startavgifter.
Klubben dekkar startavgifta for alle medlemer på 6-vatnsrunden.
For ungdom til og med det året dei fyller 19 dekker klubben alle startavgifter i sykkelritt
Lisens (forsikring) vert ikkje dekka av klubben.

Drakter.

Ytterjakke med lange armar, trøye med korte arnmar
og vindjakke. Kleda er i beste kvalitet av merket Kalas.

Pris per sett: kr. 1200,- Ungdom under 20 år: kr 800,-
Svart bukse vert sponsa med 50% inntil kr 750,-
Aktive medlemer kan kjøpa sterkt sponsa sykkeldrakt som består av
Med aktive meiner vi medlemer som trenar på sykkel (fellestrening eller enkeltvis).
Det er ikkje vilkår at ein er med i ritt.

Rabattavtalar.
Sykkelsenteret:
 10 % på det meste. Hugs medlemskort.

Lisensar.
For å delta på turritt må du løysa lisens som inneheld ulykkesforsikring.

Du kan kjøpa eigongslisens for kvart ritt som kostar kr 200 eller ein årslisens
som kostar mellom kr 5 og 785 alt etter alder.
Årlisensen dekker alle ritt i sesongen og i tillegg trening.
Meir om lises finn du på NCF sine sider. 


Her kan du bestilla lisens

Årslisensen må du alltid ha med deg når du deltek på ritt.