6-vatnsrunden vert ikke arrangert i 2018.

6-vatnsrunden vert ikke arrangert i 2018.
6-vatnsrunden tur- og trimritt
Sundag 28. mai 2017 kl 12:00

Turritt 84 km - 990 m høgdestigning, tidtaking. Turritt 48 km - 550 m høgdestigning, tidtaking. Nyheit 2017:
Kort og lang løype startar saman og syklar saman til Tvinne. Kort løype "snur" ved Tvinne der ein kjem inn på E16 og syklat tilbake til mål. Lang løype syklar som tidlegare rundt Oppheimsvatnet. 
Ein kan velge løype under rittet.

Påmelding turritt her.


Påmeldinga til turrittet vert lukka 26 mai kl 23:59. 
Husgs å fylla inn Turritt Id. Du finn den her.

Puljeinndeling: Dersom det vert mange deltakarar  deler vi opp i 2 puljer.
Pulje 1 er berkna på dei som syklar fortare enn 2:20 og har 60 plassar.
Tidtaking: Elektronisk tidtaking (Quick) med eingongsbrikker

Rune Herheim sin video frå 6-vatnsrunden 2011.
Rune Herheim sin video frå 6-vatnsrunden 2010.


Trimritt utan tidtaking, kort og lang løype.         
Påmelding trimritt ved start Skulstad skule frå kl 10:30

Trimklasse, lang løype, 26 km (Google Maps).


Trimklasse kort løype med Quiz, 6 km

Diverse informasjon.                                                           
                   
Lisens (idrettsforsikring):I følge NCFs reglar må alle deltakarar ha lisens, eingongslisens  eller heilårslisens. 

Eingongslisensen kostar kr 150 for turritt og kr 50 for trimritt.

Trimklasse og dei som ikkje har årslisens for turritt kan kjøpa eingongslisens ved uthenting av startnummer
Dei som har heilårslisens må visa den ved henting av startnummer.
Dersom lisens ikkje vert vist må det løysast eingongslisens.


Start og mål:
Start ved Skulestad skule. Mål ved Eens-smia og transportetappe på sykkelvegen til Skulstad skule.

Garderobe: Skulen sine garderobar med dusj vert brukt.


Premiering:
Turritt:  Premie vert trekt på startnummer 

TrimrittAlle som fullfører vil få bøff, medalje og diplom. 
Pølse og brød, saft og kaffi til alle deltakarar..

Startkontingent:
Turritt: Startkontigent kr. 400 + ev. eingonsgslisens, kr 150,-.
Det vert ikkje høve til etterpåmelding for turklassane.

Trimritt: Startkontigent inkl lisens kr 100 for enkeltpersonar, kr 200 for familie

Drikke/mat:
Drikke og bananer etter ca 40 km i "Åsbrekkegjelet" etter Tvinne Camping

Problem med påmelding:
Dersom du har problem med påmelding ta kontakt med Arne Røen,
vossykle@gmail.comPopulære innlegg fra denne bloggen

Verve- og introkveld i Voss Sykleklubb

Utetreninga startar 2 april 19