søndag 1. april 2018

Utetreninga startar tysdag 3 april

Utetreninga startar tysdag 3 april. Start om vanleg frå felleskjøpet kl 18:00.

onsdag 17. januar 2018

torsdag 16. mars 2017

Utetreninga startar tysdag 4 april 17

Torsdag 30 mars er siste trening inne og vi takkar dei motiverte og motiverande trenarane våre for ein hard og flott vinter.  Vi treng fleire instruktørar til neste haust. MELD DYKK.

Utetreninga startar tysdag 4 april.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen.
Tirsdagar kl 18:00.   Roleg trening.
Torsdagar kl 18:00.  Intensiv og spesifikk trening.
Laurdagar kl 10:00.  Langtur utan trenar.

Vi vil i år også ha to grupper:
-        Den tradisjonelle gruppa for «aktive» syklistar som gjerne syklar ritt med høg fart. Mykje fokus på feltsykling. Gruppa passer og for andre som ynskjer ei litt hardare trening. Treningane i denne gruppa er likevel sosiale og humørfylte.
-     Ei mosjonsgruppe som har en meir «avslappa» sykkelstil utan det sterke fokuset på prestasjonar. Merk at du også kan få lov å verta sveitt og få høg puls i denne gruppa også.

Treningsplanene for begge gruppene ligg på sida "Trening".
Les gjennom treningsreglementet på sida "Trening".

Pass på at sykkelen er i god stand slik at treningane vert gjennomførde på ein sikker og effektiv måte.
Vi vil ha mekkekveld der du kan læra om slangeskift og sykkelstell.

Kle deg godt og vel møtt til ein triveleg sesong.

torsdag 17. mars 2016

Utetreninga startar 5 april

Tysdag 22 mars er siste trening inne og vi takkar dei motiverte og motiverande trenarane våre for ein hard og flott vinter. I år har den største belastninga falle på Egil og Tryggve med litt avlastning av Bente. Vi treng fleire instruktørar til neste haust. MELD DYKK.

Utetreninga startar tysdag 5 april.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen.
Tirsdagar kl 18:00.   Roleg trening.
Torsdagar kl 18:00.  Intensiv og spesifikk trening.
Laurdagar kl 10:00.  Langtur utan trenar.

Vi vil i år også ha to grupper:
-        Den tradisjonelle gruppa for «aktive» syklistar som gjerne syklar ritt med høg fart. Mykje fokus på feltsykling. Gruppa passer og for andre som ynskjer ei litt hardare trening. Treningane i denne gruppa er likevel sosiale og humørfylte.
-     Ei mosjonsgruppe som har en meir «avslappa» sykkelstil utan det sterke fokuset på prestasjonar. Merk at du også kan få lov å verta sveitt og få høg puls i denne gruppa også.

Treningsplanene for begge gruppene ligg på sida "Trening".
Les gjennom treningsreglementet på sida "Trening".

Pass på at sykkelen er i god stand slik at treningane vert gjennomførde på ein sikker og effektiv måte.

20 april vil vi ha mekkekveld der du kan læra om slangeskift og sykkelstell.

Kle deg godt og vel møtt til ein triveleg sesong.

mandag 26. oktober 2015

Spinninga har starta

Spinninga og styrketreninga starta opp på Gymnaset 13 oktober. Sjå sida Trening for meir info

onsdag 29. juli 2015

Oppstart hausttrening

Treninga startar opp att tysdag 4 august kl 18 ved Felleskjøpet.
For meir info og treningsplan sjå www.voss-sk.no/trening

mandag 25. mai 2015

Bilete frå 6-vatnsrunden

Bilete frå 6-vatnsrunden 2015 ligg no i det offentlege arkivet vårt som ligg i menyen til høgre.

tirsdag 24. mars 2015

Utetreninga startar tysdag 7 april.

Torsdag 26 mars er siste trening inne og vi takkar dei motiverte og motiverande trenarane våre Toril, Marta, Egil og Tryggve for ein hard og flott vinter.

Utetreninga startar tysdag 7 april.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen.
Tirsdagar kl 18:00.   Roleg trening.
Torsdagar kl 18:00.  Intensiv og spesifikk trening.
Laurdagar kl 10:00.  Langtur utan trenar.

Vegen gjennom Honveshagen opnar ikkje før i Juni. Det er vegarbeid etter Mønshaugen og ved Bjørgum. Tilstanden i Skjervet er også uviss.
Den vedlagte treningsplanen er såleis berre rettleiande når det gjeld kvar vi syklar. 
Les gjennom treningsreglementet.

Pass på at sykkelen er i god stand slik at treningane vert gjennomførde på ein effektiv måte. Kle deg godt og vel møtt til ein triveleg sesong.

Seinare i april vil vi starte opp ei trimgruppe med lågare skuldrar.

tirsdag 5. august 2014

Treninga startar opp att tirsdag 5 august med Voss-Geilo og Birken som hovudmål. Oppmøte som vanleg kl 18 tirsdagar og torsdagar ved Felleskjøpet. Treningsplanen ligg på sida "Trening"

onsdag 11. juni 2014

Siste trening vert torsdag 12 juni. Vi har no trena lenge og folk har vel behov for å ta vare på familie og heim. Deltakinga i vår har vore god og vi har i snitt vore 14 ryttarar på trening, Takk for ein flott vår og vel møtt i august.

onsdag 4. juni 2014

Bergsdalen opp og Den Grøne Sløyfa.
Vi har att to lokale og spennande ritt.

Laurdag 7 juni: Bergsdalen Opp, bakkeritt. Info og påmelding her. 

Rittet er avlyst grunna lita deltaking.
Laurdag 21 juni: Den Grøne Sløyfa, turritt Evanger Eidsland over Nesheimsfjellet.
Info og påmelding her.

mandag 26. mai 2014

Bilete frå 6-vatnsrunden

Flotte bilete frå 6-vatnsrunden er no lagt ut i bildearkivet vårt.
Sjå meny til høgre under avsnitt "Linkar".

fredag 11. april 2014

Statens vegvesen skriv:
Sidan etableringa av ny E16 langs Vangsvatnet har den hatt forbod for gåande og syklande. Dei har hatt eit parallelt tilbod på «gamlevegen», dels fylkesveg og dels kommunal veg. Denne sykkeltraseen er godt innarbeidd og mykje brukt både til arbeidsreiser og til rekreasjons/trening.
Som fylgje av at eit parti av den kommunale vegen vart stengd etter skred 20. mars i år, vart sykkelruta broten. Derfor har Regionvegkontoret avgjort å mellombels (3 mnd) oppheve forbodet for gåande og syklande på E16 strekninga Djukastein - Kvåle.
Ein legg til grunn to kompenserande tiltak:
·         Varsle køyrande med skilt at det er syklande på strekninga.
·         Gjere det kjend i lokalpresse at strekninga ikkje er godt tilrettelagd for familiesykkelturar med born og liknande.
Det har vore nødvendig å gjere vedtaket med umiddelbar verknad. Dersom Politiet eller Voss kommune har merknader til vedtaket, kan skiltinga om nødvendig omarbeidast.

tirsdag 25. mars 2014

Vi startar sykkeltreninga tysdag 1 april.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen kl 18:00 Roleg trening på tysdagar. Intensiv på torsdagar. Kle deg etter været. Det er viktig at sykkelen er i god stand og at du kan bruke gir og bremser
Vel møtt til gamle og nye medlemer eit inkluderande miljø.

tirsdag 14. januar 2014

Terminlista for Region Vest er no klar.
Sjå meny til venstre.

lørdag 21. desember 2013

Innkalling til årsmøte

Det vert kalla inn til årsmøte på Stora Ringheim fredag 24 januar kl 18:00.
På email er det sendt ut til alle medlemer:
1. Sakliste. Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet.
2. Forslag til organisasjonsplan som vi ber om at du les nøye. Organisasjonsplanen styre klubben i dagleg drift og skal godkjennast av årsmøtet

Etter årsmøtet vert det festeleg samkoma med god mat og drikke. Klubben sponsar maten slik at medlemer betalar kr 250.
Ein kan invitere med ektefelle eller sambuarar og dei får også ein sponsa pris på kr 400.
Drikka betalar ein sjølv.
Bindande påmelding til festen til aroen@americanbridge.net  innan 20 januar.

Vel møtt.

torsdag 24. oktober 2013

Laurdagspinnig.
Laurdagspinninga som roleg langtur med video startar laurdag 26 oktober. Vel møtt,

tirsdag 3. september 2013

Treninga.
Siste treningsdag ute vert torsdag 12 september.
Spinning og styrketrening på gymnaset startar tirsdag 1 oktober.
Det vert same opplegg som i fjor. Sjå sida trening for meir info

mandag 2. september 2013

Haustritta.
Laurdag 24 august gjekk Voss-Geilo for fyrste gong. 23 ryttarar frå Voss SK stilte til start og fullførde. Dei fleste sykla saman i felt utan å legga for mykje vekt på tida. Kjetil Isaksen var av dei 5 som kom fyrst til Geilo med den fantastiske tida 4:37. 
Resultatlista finn du her.

Laurdag 31 august gjekk Birken.  Anne-Grete Haugen fekk merket for 7. gong  og vart nr 5 som superbirkebeinar i trippelen i klassen sin. Olav Midttun starta for fyrste gong, kom inn på den sterke tida 03:37 og fekk merket. Trygve Soldal og Toril Horne klarde ikkje merket i år. 
Resultatlista finn du her.

Laurdag 31 august gjekk også rittet Den Grøne Sløyfa frå Evanger til Eidsland. Det var dårleg ver og bere 22 ryttarar silte til start. 5 ryttarar var frå Voss SK. 

Resultatlista finn du her.

torsdag 25. juli 2013

Haustreninga startar tysdag 6 august. Sjå sida trening for meir info.
Velkomen til ein aktiv haust.

søndag 23. juni 2013

Graulera Kjetil
Vi gratulerar Kjetil Isaksen, Voss SK som kom in på beste tid på Trondheim-Oslo.
Han sykla for Team Atea og i gruppa hans var også Bjarte Vethe.
Her er resultatlista 

søndag 19. mai 2013

6-Vatnsrunden 2013
Flott vær og elendige vegar. Takk for oppmøte og ein stor takk til dugnadgjengen.
Her er link til resultatlista. Den vert oppdatert etter kvart.

Det er teke mange foto.
Her er link til fotoalbum nr 1 og her til fotoalbum nr 2.

onsdag 20. mars 2013

Utetrening.
Utetreninga startar tysdag 2 april. Sjå sida Trening for oppmøte, treningsplan og treningsreglement.
Hugs å kle deg godt. Velkomen til gamle og nye medlemer.

torsdag 10. januar 2013

6-vatnsrunden vert i år sundag 19 mai.

Det vert kalla inn til årsmøte på Stora Ringheim fredag 8 februar kl. 18:00
Forslag til saker på årsmøtet må vera komne til styret seinast 31 januar. Sakliste vert sendt ut seinare.

Etter årsmøtet vert det festeleg samkoma med god mat og drikke.
Klubben sponsar maten slik at medlemer betalar kr 250. Ein kan invitere med ektefelle eller sambuarar men dei må då betale full pris, kr 550. Drikka betalar ein sjølv.
Bindande påmelding for festen til aroen@americanbridge.net innan 1 februar

torsdag 13. desember 2012

Den tradisjonelle jolaspinninga vert torsdag 20 desember kl 18:00 til 20:30. Invitasjon er sendt på  email.og det er påmelding som vanleg. Vi har no 35 syklar så det burde vera plass til alle. Tordag 27 desember vert det vanleg spinning kl 16.
Vel møtt.

tirsdag 18. september 2012

Tirsdag 2 oktober startar vi innetreninga med spinning på Voss Gymnas.
Sjå sida Trening for meir info. Vel møtt

mandag 20. august 2012

Resultatliste Den Grøne Sløyfa 2012
Nesheimsfjellet var like bratt som i fjor. Været var bra og det blei ny løyperekord i år med 1:42:13 av Nikolai Hanevik og Guillaume Potier. Fleire av deltakarane sette personlig rekord i dette harde rittet.
Resultatliste finn du her.  Bilete ligg i arkivet vårt, sjå meny til høgre.

onsdag 1. august 2012

Vi startar opp treninga etter ferien tirsdag 7 august.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen kl 18:00
Trenigstiden og opplegget vert som tidlegare
Tirsdagar:   Roleg trening.
Torsdagar:  Intensiv og spesifikk trening.
Sjå sida Trening for treningsplan.

Merk at då det framleis er mange som har ferie kan vi verte utan trenar den fyrste veka. Den med mest erfaring tek då anvar og fyljger treningsplanen.

mandag 25. juni 2012

Den store stykeprøven
Med helga hadde vi 4 ryttarar som deltok i den store styrkepøven. På distansen Lillehammer-Oslo, 190 km fekk Kjetil Iskasen tida 4:06 som gav 2 plass i klasse M30-34 Dette var også 2 plass totalt. Stor prestasjon.
På distansen Trondheim-Oslo, 540 km var plasseringane og tidene:
K40-44: 13 Frøydis Gulbrå 20:47, M30-34: 42 Roger Eide 18:04, M45-49: 210 Trond Hagen 20:47

Bergen-Voss.
På BCK sine sider ligg det no ein god video. Etter 5:39 er det glimt av Tore Næss og Roger Eide. Det er eit interjuv med Jon Horvei på slutten.

tirsdag 19. juni 2012

Den Grøne Sløyfa (Evanger-Eidsland).
Laurdag 18 august kl 12:00 startar det fantastiske rittet. Raskt inn til Brekkhus og så det krevjande Nesheimsfjellet.
Her er linkar til meir info: invitasjonløype og påmelding.

lørdag 9. juni 2012

Bergesdalen opp - Resultatliste.
Det vart eit hardt magadrag opp Bergsdalen i dag. Rittet krev sin mann (og kvinne).
Her er resultatlista.

søndag 3. juni 2012

Bergen-Voss
No er Bergen-Voss vel unnagjordt både for ryttarar og dugnadsgjengen.
Det var mange gode resultat og vi hadde 5 ryttarar med topp-ti plassering.
I klassen M 60-69 vart Knut Blikberg og Jon Horvei nr 3 og 4. Silje Rafaelsen vart nr 4 i K30-39. Kristin Slevolden nr 7 i K50-59 og Bente Himle nr 8 i K20-29.
Innsatsatsen frå alle son deltok i dugnadsarbeidet var enorm. Grunna ny startrekkefølge vart arrangementet langt men alle sto på med godt humør. TUSEN TAKK.

torsdag 31. mai 2012

Bergen-Voss 12 - Oppdatert dugnadsliste.
Oppdatert dugnadsliste er no sendt ut som gruppemail. Dersom du ikkje har fått mail så kan den lastast ned her.
Hugs og å melda deg på grillfesten. Her er invitasjonen.

onsdag 23. mai 2012

Etter Bergen-Voss er de vel klar for nok ein utfordring?
Dale IL, Voss SK og Bergsdalen IL arrangerer motbakkerittet Bergsdalen opp laurdag 9 juni.

mandag 21. mai 2012

Det vert mogeleg å henta startnummeret til Bergen-Voss på Voss i år også.
Sjå e-mail som er sendt og gje melding til Arne Røen, aroen@americanbridge.net dersom du ynskjer å henta det på Voss.

tirsdag 15. mai 2012

Her er oppdatert resultatliste med henvising til pulje,
Bilete tatt i Gjernesbakken, på Almeland og i Tjukkebygda er lagt inn i Picasa albumet vårt. Sjå menyen til høgre.

torsdag 12. april 2012

Den tradisjonelle mekkekvelden med instruksjon om slangeskift og vedlikehald vert onsdag 13  retting: 18 april kl 18:00 på Voss vidaregåande skule på Bryn. Verkstaden ligg på oppsida av skulen mot Tverrberg. Ta med sykkelen din, og ev slange og pumpeutstyr slik at du får prøva det under rettleiing. Du vil også få hjelp til justeringar av sykkel så langt vi har tid.
Vel møtt.

tirsdag 10. april 2012

Påmeldinga til 6-vatnsrunden 13 mai er no opna. Sjå sida 6-vatnsrunden.

søndag 11. mars 2012

Utetrening.
Utetreninga startar tysdag 3 april. Sjå sida Trening for oppmøte, treningsplan og treningsreglement.
Hugs å kle deg godt. Velkomen til gamle og nye medlemer.

mandag 27. februar 2012

Påmeldinga til Nordhordaland Rundt er no opna.
Sjå linken til Nordhordland sykkelklubb i menyen til høgre.

torsdag 2. februar 2012

FLYTTING AV ÅRSMØTE
Årsmøtet vert flytta til onsdag 22 februar kl 19:00
Framleis vert møtet i "Sail Port" bygget i nedre leir på Tvildemoen.

tirsdag 17. januar 2012

ENDRING AV TRENINGSTID.
Frå og med tirsdag 24 januar og ut sesongen startar tirsdagsspinninga kl 18:00.
Torsdagsspinninga forset til same tid, 18:30.
Det vert årsmøte onsdag 15. februar kl 19:00 i kantina i ”Sail Port” bygget i nedre leir på Tvildemoen. Vanlege årsmøtesaker. Framlegg for årsmøtet skal vera levert styret 14 dagar før møtet. Enkel servering.
Vel møtt!

fredag 13. januar 2012

Terminlista for 2012 ligg no på sida Trening.
6-vatnsrunden vert 13 mai
Den Grøne Sløyfa (Evanger-Eidslandet) vert 18 August.

søndag 8. januar 2012

ENDRING AV TRENINGSTID.
Frå og med torsdag 12 januar og ut sesongen startar torsdagsspinninga kl 18:30.
Tysdagsspinninga forset til same tid, 17:30.

torsdag 8. desember 2011

Det vert 3 timar jolaspinning tirsdag 20 desember kl 17:30.
Sjå påmeldingskalendaren for meir info

torsdag 24. november 2011

Laurdagspinninga komande laurdag, 26 november vert kl 14-17.

fredag 18. november 2011

No er spinningsyklane flytta opp på gymnaset.
Det vert laurdagspinning 19 november. Ta med DVD film.
Sjå elles påmeldingskalendaren for nye dagar og tider.

tirsdag 15. november 2011

Torsdag 17 november flyttar vi spinningsyklane til Voss gymnas.
Det vert difor inga trening denne dagen.

lørdag 29. oktober 2011

Då startar vi opp med laurdagspinning laurdag 5 november frå kl 09:00 til 12:00.
Egil Brekke vert ansvarshavande. Påmelding på kalenderen som vanleg.
Ta med DVD film.

fredag 28. oktober 2011

Vi vil no flytta spinningstudioet til Voss Gymnas i gamle gymsalen. Denne vert eit fullverdig treningsstudio då det vert montert vekter, styrkeapparat og slynger.
Treningsstudioet i hovudsak vil verta brukt av idrettslina, personalet ved gymnaset og oss.
I gamle gymsalen er det stor takhøgd og vi reknar med betre luftkvalitet enn det vi har i dag.
På grunn av timeplanen til gymnaset må vi flytta mandagstreningane til tysdagane
Torsdagene vert som vanleg og vi får full råderett på laurdagane.
Garderobar med dusj vert i nye gymsalen.
Flytinga vert truleg i veke 45 som startar mandag 7 november.
Mandagstreninga går som vanleg denne veka.
Vi kjem tilbake til flyttedag når dette er bestemt.

Påmeldingskalendaren på Google vil verta oppdatert så sjå denne for nærmare info.

Til flyttinga treng vi sterke menn.
Meld dykk til Egil Brekke, eg-brek@online.no mobil 91 58 84 50

torsdag 15. september 2011

Innetreninga med spinning startar mandag 26 september.
Vi har 30 syklar og trenar 2 gonger i veka fast.
I tida november til februar trenar vi også  laurdagar 
Sjå sida Trening for meir info. Påmelding i Google kalendaren vår som i fjor.

mandag 5. september 2011

Rittet "Den Grøne Sløyfa" frå Evanger til Eidslandet vart gjennoført laurdag 3 sept. med mykje regn. Likevel var det eit trygt og triveleg ritt.
Ein stor takk til Den Gøne Sløyfa, EMIL og Eidslandet grendalag for svært god gjennomføring av rittet.

Resultatlista ligg på sida Resultatlister og bilete finn du i "VSK bildearkiv" som har link i høgre sidemeny.

onsdag 17. august 2011

Laurdag 3 september vert det arrangert sykkelritt frå Evanger til Eidsland.
Rittet er eir samarbeid mellom Den Grøne Sløyfa og Voss SK.
Innbydelse finn du her.

tirsdag 2. august 2011

Vi startar opp treninga etter ferien tirsdag 9 august.
Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen kl 18:00
Trenigstiden og opplegget vert som tidlegare
Tirsdagar:   Roleg trening.
Torsdagar:  Intensiv og spesifikk trening.

Sjå sida Trening for treningsplan.

mandag 27. juni 2011

Dersom du vil sykla fleire ritt i somar kan vi anbefale:
8 juli,  Jotunheimen rundt, 430 km og kanskje det hardaste turrittet i Noreg.
9 juli,  Sognefjellsrittet, 137 km frå Lom til Sogndal. Stor stigning og flott natur.
30 juli, Hardingarittet, 77 km frå Utne til Lofthus. Flat løype med stor fart.
Sjå koblingane for meir info og påmelding

onsdag 22. juni 2011

Siste treninga før ferien var til Hamlagø i flott vær og liten trafikk.
Vi startar opp treninga etter ferien i byrjinga av august. Fylg med på heimesida.

Ha ein flott somar og bruk gjerne Twitter for å få nokon å sykla med.

fredag 17. juni 2011

Helsing frå Bergen Cykleklubb "for uvurderlig hjelp" under Bergen-Voss 2011.


Huga at siste utetreninga vert tirsdag 21 juni.
Vi startar opp att i byrjinga av august.

God somar!!

tirsdag 24. mai 2011

Dei som har bestilt henting av starnummer for Bergen-Voss kan henta det på sykkelbutikken til Endeve Sport i Uttrågata. Startnumra vil vera på plass onsdag 1 juni om føremiddagen.
Sjå Rune Herheim sin video på YouTube frå 6-vatnsrunden 2011

søndag 15. mai 2011

Restultatliste for 6-vatnsrunden ligg på sida for rittet, sjå menyen til, venstre.
Har du kommentarar eller rettingar så send melding til arne.roen@c2i.net

onsdag 23. mars 2011

Sykkeltreninga startar 5 april.
Tirsdag 5 april startar vi sykkeltreninga ute. Frammøte kl 18:00 ved Felleskjøpet på Tvildemoen. Meir info og treningsplan ligg på sida "Trening".
Vel møtt til gamle og nye medlemer. Kle deg godt.

mandag 21. februar 2011

På sida "Trening" kan du lasta ned Johnny Laupsa-Borge sitt foredrag om lavkarbokosthald og trening.

tirsdag 8. februar 2011

Vi minner på årsmøtet i Voss sykleklubb onsdag 16. februar kl 19:00 i kantina i ”Sail Port” bygget i nedre leir på Tvildemoen. Saklista finn du her.

Det vert foredrag ved ernæringsfysiolog Johnny Laupsa-Borge: ”Feitt, karbohydrat og trening, korleis fungerer det?”
Johnny Laupsa-Borge har ein heilt unik kunnskap innan mat og ernæring. Han jobbar til dagleg som ernæringsrådgjevar ved Medisinsk Helsesenter AS i Ulvik og som fagjournalist i helsebladet "Mat og Helse". To dagar i månaden er han tilstades ved Voss Kiropraktorkontor for å gje råd og kunnskap om om ernæring til individuell tilpassning.

Vel møtt.

torsdag 13. januar 2011

Årsmøte
Det vert årsmøte onsdag 16. februar kl 19:00 i kantina i ”Sail Port” bygget i nedre leir på Tvildemoen. Vanlege årsmøtesaker. Framlegg for årsmøtet skal vera levert styret 14 dagar før møtet. Enkel servering.
Vel møtt!

tirsdag 11. januar 2011

Invitasjon til 30 års jubileumsfesten 5 februar er no sendt ut per brev. Hugs å malde deg på så snart som mogeleg til Kristi Haugsgjerd, k-haugsg@online.no, mobil 91 60 24 05.

tirsdag 28. desember 2010

På sida sida Trening er det lagt til ei kobling til BCK sine sider der det er mykje nyttig informasjon om trening, kosthald, teknikk m.m.

22.12.10
Dette er den nye internettsida vår. Innhaldet er som før og det meste av tidlegare stoff er lagt over. Dersom du la den gamle internettsida inn som favoritt vil du ikkje koma direkte inn. Legg denne sida til favorittar nok ein gong så skal det verke bra.

Voss sykleklubb ynskjer alle medlemer og sykkelvener ei God Jul.

19.12.10
På grunn av stenging av idrettshallen i jula vert det berre desse treningane:
Mandag 20 desember kl 19.
Mandag 27 desember kl 19.
Mandag 3 januar startar vi opp med fullt program.

18.12.10
Julaspinninga vart ein stor suksess. Med Paul, Thorbjørn og Toril som kapteinar sykle vi Bergen-Voss på under 3 timar. Bilete og videoar på storskjerm inspirerte til stor innsats.
Etter intense forhnadlingar lukkast det oss å få engasjert Julenissen i ei travel tid. Han langa mat og drikke og det såg ut som om han hadde sykkelgener i blodet. Ventilasjonsanlegget var ute av drift på grunn av ombygging og det vart like varmt som i Skjervet i juni. Samla så sveitta vi omlag 40 liter.

14.12.10


09.11.10
Innetreninga med spinning har starta. Vi har no 30 syklar og trenar 3 gonger i veka ut året. Sjå sida Trening for meir info. Påmelding i Google kalendaren vår som i fjor.

29.08.1
0
Alle VSK medlemer som stilte opp på Birke på laudag klarte merket. Vi graulerer:
Anne-Grete Haugen, Åane Bjørnstad, Steinar Røthe, Tryggve Soldal og Bjørn Hystad.

25.08.10

På sida til Turrtitt.com ligg det aldelskalendarar for fleire turritt, m.a. Bergen-Voss, Trondheim-Oslo og Jontunheimen rundt. I toppmenyen går ein inn på Resultat og då opnar det seg ein undemeny der ein kan velga å søka på ryttar eller ritt.
Lista viser at av våre medlemer har Øyvind Kvamme sykla Bergen-Voss 18 gonger! Jan Kåre Tveite har sykla 16 gonger og Ragnhild Raa Ravndal 10 gonger.

27.07.10

Treninga startar opp att etter somarferien tirsdag 3 august. Sjå sida Trening for tider, møteplass og treningsplan.

21.07.10
På sida Lover og reglar ligg det no ei god brosjyre som viser våre rettar og plikter i trafikken.

28.06.10

Etter ei kjempetid på Bergen-Voss med 4:20 stilte Paul Skeie opp til Trondheim-Oslo med Bergen CK sitt lag for å slå lagsrekorden deira på 14:26. Regnver og motvind gjorde dette umogeleg. Paul låg i rulla heile tida og imponerte med sterk
kjøring. Tida deira vart 14:57. Me GRATULERER Paul.
Frøydis Gulbrå kom inn på tida 19:10, noko som heldt til 13 plass i klassen. Flott innsats.

10.06.10

Bilete frå Bergen-Voss 2010
Sykkelnytt finn du 3000 bilete frå Skjervet.
BCK sine sider finn du bileta til Tom Guldbrandsen.

07.06.10

Så er Bergen-Voss over for denne gongen med mange gode resultat. Dei fleste (om ikkje alle) sette nye personlege
rekordar. Heile 35 frå klubben gjennomførte. Det er omlag ein tredjedal av medlemene
Særleg jentene imponerte. Kristin, Bente, Frøydis og Toril kom alle høgt opp på lista i klassane sine.

Ein STOR TAKK till alle som deltok i dugnadsarbeidet, både dei som sykla og dei andre. Det vart ein lang dag (dagar) for mange.

03.06.10

No kan startnumra hentast i kassa på G-Sport.

02.06.10

Her er oppdatert vaktliste for fredag og laurdag.

28.05.10

Det nærmar seg Bergen-Voss og den store dugnaden vår i samband med eit av dei største turritta i landet.
Det er sent mail til alle medlemer om når dei skal stilla opp for
dugnadsarbeid. Alle må sjekke lista for å sjå korti dei er sett
opp på vakt og elles om dei er ført opp feil.
Det er til saman 3 sider som dekker 2 dagar og du kan vera oppsett fleire plassar
så sjekk nøye alle sidene.
Vi har prøvd å fordela arbeidet jamt på dykk men det har vore svært vanskeleg å få til. Det er særleg den store busstransporten tilbake til Bergen som krev store ressursar.Det vert til saman sendt avgarde 14 bussar og 8 trailerar for syklar som vi skal laste.

27.05.10
Lista for henting av startnummer på Voss er no sendt til BCK.
Dersom du har tinga henting på Voss så sjekk for sikkerheits
skuld at du står på lista.
Startnumra kam hentast på G-Sport frå torsdag 3 juni. Dersom du ikkje har tinga henting gjennom VSK må du no ordne deg sjølv

21.05.10
Statnummer til Bergen-Voss kan hentast på BCK sitt rittkontor frå mandag 31 mai kl 10:00.Som i fjor kan vi få ordne det slik at vi kan hente startnumra på Voss i slutten av veka.
DERSOM DU VIL HENTE STARTNUMMERET PÅ VOSS SÅ
MÅ DU SVARE PÅ EMAILEN SOM ER SENDT ELLER SENDE
MELDING TIL aroen@americanbridge.net.


12.05.10
Rune Herheim sin film av 6-vatnsrunden på YouTube

09.05.10
Takk til deltakarar og dugnadsgjeng for vel gjennomført ritt. Vi har ein Dr. Met. i klubben vår, men han makta diverre ikkje å gjera noko med motvinden, det bles frå nord i alle retningar. Reultatliste vil verta retta for feil kvar dag, sjå sida for 6-vatnsrunden. I billedgalleriet (link til høgre)vert det lagt ut bilete etter som dei kjem inn. Vel møtt til neste år.

08.05.10
Foreløpig puljeinndeling ligg på sida for 6-vatnsrunden.

04.05.10
Siste dag for forhåndspåmelding til 6-vatnsrunden er torsdag 6 mai.

24.04.10
Startidene for Bergen-Voss er no lagt ut på BCK sine sider.

21.04.10
No er sykkeldraktene komne. Ta kontakt, 47 41 76 40, for utlevering. 21.04.10
Det vert mekkeveld på Voss viadaregåande skule på Bryn (yrkesskulen) madag 26 april kl 18:00.  Inngang på oppsida mot vest. Ta med sykkkel og utstyr for slangeskift.

13.04.10  
Sykkel til sals

12.04.10
1 mai går turrittet os Rundt. Sjå invitasjon her.

NB! Vi får stadig vekk e-mailer med invitasjoner til ritt. På sida her legg vi ut berre invitasjonar som vi trur er av spesiell interesse for dei fleste av medlemene. Dersom du ynskjer å konkurera meir er det mange ritt i Hordaland, for oversikt sjå terminlista til Hordaland Cykelekrets på sida Terminliste. I terminlista er det direkte linkar til klubbar og invitasjonar.

08.04.10
Det er mange som er usikre på innstilling av sykkelen. På sida Trening ligg det 3 linkar med nyttig og detaljert info.

29.03.10.
Hugs utetreninga på sykkel som startar rett etter påske, tirsdag 6 april. Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen kl 18:00. Treningsreglar og treningsplan ligg på sida: Trening.

23.03.10.
Voss idrettshall er steng mandag 29 mars. Det vert såleis inga spinning. Siste trening torsdag 25 mars.

19.03.10
Påmeldinga til 6-vatnsrunden 9 mai er åpna.

17.03.10Me startar opp utetreninga på sykkel tirsdag 6 april. Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen. Meir info og treningsplan ligg på sida Trening.

11.03.10
Vossevangen CK inviterer til vinterduatlon (sykkel/ski) 11 april. Sjå invitasjon her.

08.03.10.
Sykkel til sals. Sjå her

16.02.10
Påmeldinga Nordhordaland Rundt 16 mai er opna. Påmelding her.

14.02.10
Her er linkar til to nye internettsider om sykkel: Syklistene og Sykkelnytt.
Ande bra sider er: Velonews, Cycling Weekly og Feltet.

12.02.10
Sjå artikkel i bladet "Ren Idrett" om antidopingarbeid på Voss

28.01.10
Vi oppfordrar alle medlemer til å ta e-æringskurset "ren utøver"
Som ligg i meyen til høgre. Her får du mykje kunnskap.

27.01.10
Voss sykleklubb har no fått sertifikat som Reint Idrettslag. På årsmøtet ver det foredrag ved Antidoping Norge. Møt opp og få kunnskap om kva som går føre seg i idretten og arbeid mot doping. Sjå lenkane til høgre for meit info.

10.01.10
Årsmøte tysdag 9 februar kl 19:00 i kantina i ”Sail Port” bygget i nedre leir på Tvildemoen. Vanlege årsmøtesaker. Framlegg for årsmøtet skal vera levert styret 14 dagar før møtet. Enkel servering og føredrag om antidoping arbeid ved Jan de Lange frå Antidoping Norge.Vel møtt!03.01.10Vi startar opp att treninga mandag 4 januar.
Treningsplan finn du på sida "trening"