Kontaktinfo


Postadresse:
   Voss sykleklubb
   Postboks 499
   5703 Voss

Organisasjons nr. 983 559 646
Bankkonto           9581 10 43576
Vipps                   voss sykleklubb

Ynskjer du å verta medlem?
Send ein e-mail til vossykle@gmail.com med fylgjande opplysningar:
- Namn
- Postadresse.
- Fødselsdato og år.
- Mobiltelefon


På årsmøtet 17 februar 2017 vart desse valgt til styret:

Leiar: Arne Røen, 47 41 76 40,  vossykle@gmail.com
Nestleiar: Bente Himle, 48 09 19 22, bhimle_89hotmail.com
Kasserar: Sjur H Rørlien, 408 408 21, sjurhr@hotmail.com
Medlem: Egil Brekke, 91 58 84 50, eg-brek@online.no
Medlem: Gjertrud Karevoll, 91 56 07 95, gjertrud.karevoll@vaksdal.kommune.no
Medlem: Inge Hommedal, 90 93 25 27, ing-hom@online.no