Kontaktinfo


Postadresse:
   Voss sykleklubb
   Postboks 499
   5703 Voss

Organisasjons nr. 983 559 646
Bankkonto           9581 10 43576
Vipps                   Voss Sykleklubb

Ynskjer du å verta medlem?
Send ein e-mail til vossykle@gmail.com med fylgjande opplysningar:
- Namn
- Postadresse.
- Fødselsdato og år.
- Mobiltelefon


På årsmøtet 22 februar 2019 vart desse valgt til styret:

Leiar: David Spildo, 95 21 65 28 vossykle@gmail.com
Nestleiar: Gjertrud Karevoll, 91 56 07 95, gjertrud.karevoll@vaksdal.kommune.no
Kasserar: Terje Røssland, 99 36 79 09, terros@hfk.no
Medlem: Reidar Gilbakken, 95225496, reidar.gilbakken@gmail.com
Medlem: Bente Himle, 48 09 19 22, bhimle_89hotmail.com
Medlem: Inge Hommedal, 90 93 25 27, ing-hom@online.no

Populære innlegg fra denne bloggen

Verve- og introkveld i Voss Sykleklubb

Utetreninga startar 2 april 19