Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2011
Årsmøte Det vert årsmøte onsdag 16. februar kl 19:00 i kantina i ”Sail Port” bygget i nedre leir på Tvildemoen. Vanlege årsmøtesaker. Framlegg for årsmøtet skal vera levert styret 14 dagar før møtet. Enkel servering. Vel møtt!
Invitasjon til 30 års jubileumsfesten 5 februar er no sendt ut per brev. Hugs å malde deg på så snart som mogeleg til Kristi Haugsgjerd, k-haugsg@online.no , mobil 91 60 24 05.
Her er link til terminlista for 2011