Lover og regler Politiattest
Syklistar på vegen.
Ei brosjyre om trafikkreglar for syklistar
Ein artikkel om våre rettigheiter og plikter i trafikken under trening.

Ritt
NCFs lover og reglement.

NB. reglementet for turritt vart endra 07.12.07 og ein kan no
ikkje delta i turritt før det året ein fyller 17 år.

Antidoping
VSK Antidoping sertifikat
VSK Antidoping policy
VSK Antidoping handlingsplan

Politiattest
Krav om politiattest i Voss sykleklubb.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
I Voss sykleklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med: Arne Røen
e-post: arne.roen.voss@gmail.com telefon: 47 41 76 40
eller hans/hennes stedfortreder: ........
e-post: .......... telefon: .........
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Arne Røen sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Arne Røen.
Voss idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Med vennlig hilsen
Styret i Voss sykleklubb

Populære innlegg fra denne bloggen

Verve- og introkveld i Voss Sykleklubb

Utetreninga startar 2 april 19