Innlegg

Utetreninga er i gang - treningsplan våren 2024

Bilde
Innetreninga er avslutta for denne gongen. Takk til dei inspirerande instruktørane våre! Utetrening: Tirsdager kl. 18:      Roleg trening, feltsyklingsteknikk og individuell teknikk Torsdager kl. 18:     Tyngre trening, gjerne i pulssone 3 eller 4. Helger:                  Langtur uten trener. Bruk gjerne FB-sida om du skipar deg på eigne turar i helgane. Frammøte ved Amfi, om ikkje anna er nemnt. Møt i rett tid med sykkelen i orden og utstyr for å handtera punktering. Kle deg etter vêret og vêrmeldinga. Treningsplanen finn du her . Planen er rettleiande. Treningane kan verta endra etter vêr og oppmøte. I tilfelle uvanleg dårleg eller kaldt vêr kan treninga den dagen verta avlyst. Eventuelle endringar vert kunngjorde på Facebook-sida vår innan kl. 17:00 på den same dagen.  Treningsreglement finn du her . Velkommen på trening!

Verve- og introkveld i Voss Sykleklubb

Bilde
Onsdag 22. mars 2023 kl. 18:30 vert det verve/introkveld "Vil du sykla med oss?" Stad : Regimentsvegen 158 ("Skigutane-bygget" på Tvildemoen, underetasjen). Tema : Presentasjon av klubben og landevegssykling. Klubbmedlemmer fortel om korleis me trenar og kvifor nett du også kan få utbyte av å sykla med oss. Du treng ikkje ha ambisjonar om å sykla ritt, me er ein klubb for alle som syklar på landevegssykkel.  Det vert rikeleg tid til å stilla spørsmål og snakka med oss. Me får besøk av ein leverandør av klubbdrakter, og det vert høve til å prøva sykkelklede, hjelmar, osv. Velkomen! Kontaktinfo : Epost: vossykle@gmail.com  

Utetreninga startar 2 april 19

Utetreninga startar tysdag 2 april.  Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen kl 18:00. Tysdagar er det roleg trening. Torsdagar er det intensiv og spesifikk trening.  Laurdagar kl 10:00.  Langtur utan trenar.  Onsdag 20 mars er siste trening inne og vi takkar dei motiverte og motiverande trenarane våre for ein hard og flott vinter. 

Utetreninga startar tysdag 3 april 18

Utetreninga startar tysdag 3 april. Start om vanleg frå felleskjøpet kl 18:00.

6-vatnsrunden vert ikke arrangert i 2018.

Utetreninga startar tysdag 4 april 17

Torsdag 30 mars er siste trening inne og vi takkar dei motiverte og motiverande trenarane våre for ein hard og flott vinter.  Vi treng fleire instruktørar til neste haust.  MELD DYKK. Utetreninga startar tysdag 4 april. Frammøte ved Felleskjøpet på Tvildemoen. Tirsdagar kl 18:00.   Roleg trening. Torsdagar kl 18:00.  Intensiv og spesifikk trening. Laurdagar kl 10:00.  Langtur utan trenar. Vi vil i år også ha to grupper: -          Den tradisjonelle gruppa for «aktive» syklistar som gjerne syklar ritt med høg fart. Mykje fokus på feltsykling. Gruppa passer og for andre som ynskjer ei litt hardare trening. Treningane i denne gruppa er likevel sosiale og humørfylte. -       Ei mosjonsgruppe som har en meir «avslappa» sykkelstil utan det sterke fokuset på prestasjonar. Merk at du også kan få lov å verta sveitt og få høg puls i denne gruppa også. Treningsplanene for begge gruppene ligg på sida "Trening". Les gjennom treningsreglementet på sida "Treni

Utetreninga startar opp att 5 august